Vattenbristen oroar partier på Gotland

Både Miljöpartiet och Feministiskt initiativ på Gotland oroas för den minskade vattentillgången på Gotland. Miljöpartiet vill se billigare alternativ till avsaltning av havsvatten. 

Under Miljöpartiets årsmöte i helgen antogs ett politiskt program för vattnet som innehåller alternativ till avsaltning.

Miljöpartiet vill exempelvis att våtmarker återskapas för att höja grundvattennivån i områden som inte är anslutna till VA-nätet.

Regionrådet Isabel Enström, som också är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att en ensidig satsning på avsaltning ökar risken att alla de hushåll som inte har kommunalt vatten glöms bort.

Partiet Feministiskt initiativ på Gotland hävdar att mycket drickbart vatten rinner från Bäste träsk och ut i Östersjön.

I en fråga till regionfullmäktige undrade Fi:s Elin Bååth om det finns någon möjlighet att ta tillvara på detta vatten istället.

Hon frågar också om det ställs några krav på öns industrier att spara på vatten, nu när det införs bevattningsförbud på stora delar av Gotland.