Helsingborg

Ovanlig krisåtgärd på Helsingborgs lasarett

0:42 min

Helsingborgs lasarett har ställts i förstärkningsläge eftersom man anser att patientsäkerheten kan vara hotad.

Akuten är återigen kraftigt överbelagd, i måndags natt fanns exempelvis 29 personer som stannade över natt.

Planerade operationer ställs in och verksamhetscheferna håller möte vid upprepade tillfällen under dagen. Förstärkningsläge är en kraftfull åtgärd som bara har använts vid ett fåtal tillfällen tidigare.