Barn om idrottsskolan: Mindre press

1:14 min

Forskning visar att barnen tycker att det är skillnad mellan idrottsskolan och föreningsidrotten. 

Idrottsskolan, som bland annat finns i Karlstad är ett initiativ som kom till för att idrottsföreningar fick kritik för att de bedriver en alltför tävlingsinriktad barn- och ungdomsidrott. 

Peter Carlman, disputerar i pedagogik och är lärare i idrottsvetenskap på Karlstads universitet. Han har forskat om Idrottsskolan och en av slutsatserna i forskningen, är att barnen upplevde en stor skillnad mellan den traditionella föreningsidrotten och just Idrottsskolan. 

– De pratade bland annat om att det var lägre trösklar att vara med i Idrottsskolan än i föreningsidrotten. Det var lite mer flexibelt, man kunde komma och gå lite mer som man hade lust med. Man fick möjlighet att prova på fler idrotter, som man kanske inte hade möjlighet till om man valde en idrott i föreningslivet, säger Peter Carlman.

Dessutom resonerade barnen kring föräldrarnas roll. Barnen upplevde att de kunde vara med i Idrottsskolan utan att föräldrarnas engagemang var så stort. 

– Det var lite förvånande att barnen pratade utifrån föräldrarnas perspektiv, säger Peter Carlman. 

Barnen nämnde även den ekonomiska biten. Om idrottsutövningen kostade pengar fanns det en press på barnen att delta.