Svårt att utvisa afghaner

1:37 min

Allt fler afghaner söker asyl i EU. Men det blir allt svårare att utvisa dem som får avslag på sina asylansökningar. I Sverige har utvisningarna i stort sett upphört, enligt Per Löwenberg, gruppchef på gränspolisen.

– Det har blivit alltmer besvärligt med återsändandet, cirka fem hittills i år, och det är ju väldigt få. Ungefär trettio förra året. Och det här är ett ökande problem, säger Per Löwenberg.

Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats och förra året sökte över 40 000 afghaner asyl i Sverige, en kraftig ökning jämfört med tidigare år. Afghanerna är nu den största flyktinggruppen efter syrierna.

Men samtidigt har det alltså blivit svårare allt skicka tillbaka afghaner som har fått nej på sina asylansökningar. 2009 tecknade Sverige ett återtagandeavtal med Afghanistan, men det har inte förnyats. I maj förra året genomfördes den sista transporten med specialchartrat flygplan. Sedan dess utvisas bara enstaka personer med reguljärflyg. Så ser det ut även i resten av Europa. EU räknar med att så många som

80 000 afghaner kan komma att skickas tillbaka under de närmaste åren. Nu pågår en dialog med den afghanska regeringen om att återuppta utvisningarna. Men de afghanska myndigheterna vägrar att ta tillbaka ensamma kvinnor och barn, och personer som inte kan återvända till sin hemprovins på grund av våldet.

Gränspolisen har i dag flera hundra afghaner på sin lista över personer som ska utvisas med tvång. Personer som nu lever i ovisshet om sin framtid, konstaterar Per Löwenberg.

– De är kvar i Migrationsverkets förläggningar, de kan komma att återsändas med tvång också, men det är ett litet antal som vi lyckas återsända i dagsläget med hänvisning till de här problemen vi har, säger Per Löwenberg.