Liberalerna vill att nya badhuset byggs i Roma

Liberalerna på Gotland vill att regionen bygger ett nytt badhus i Roma. 

I de diskussioner som förs i dag nämns Gutavallen och en placering nära nya arenan som tänkbara platser. Men Liberalerna vill att även en placering intill Varplöse Vattenpark i Roma förs in i debatten. De gör de genom att skriva en motion i ärendet till regionfullmäktige.