Förhandlingar inleds om sjuksköterskornas arbetsvillkor

5:41 min

Förhandlingar ska inledas mellan Landstinget Sörmland och Vårdförbundet. Målet är att förbättra arbetssituationen och arbetsvillkoren för sjuksköterskorna.

Idag gav landstingsdirektören Jan Grönlund uppdraget till cheferna inom hälso- och sjukvården, HR- och ekonomi uppdraget.

Bakgrunden är sköterskebristen som gör att antalet vårdplatser påverkas negativt.

Det som nu behöver diskuteras är arbetsvillkor och arbetssituation, särskilt för sjuksköterskor som arbetat ett antal år, och lönespridningen inom gruppen, menar landstinget.

Förhandlingarna, som ska inledas, är en fortsättning på det arbete som pågått under lång tid för att förbättra arbetssituationen för vårdpersonalen.

Sedan tidigare har landstinget satsat på att erfarna ledningsansvariga läkare stöttar på akuten, vårdnära service som innebär att vårdpersonal avlastas från exempelvis transporter mathantering och städning för att istället arbeta med vård, traineeprogram där sköterskor med god handledning slussas in i den akuta vården och betald utbildning för undersköterskor som vidareutbildar sig till sjuksköterskor

I dagarna presenteras även det sommarpaket som de anställda erbjuds i år.

I det ingår exempelvis att vårdpersonal på vissa avdelningar, vårdplatsenheterna och akutklinikerna, får extra ekonomisk ersättning under maj till augusti, uppger landstinget.

På Nyköpings lasarett har protesterna de senaste dagarna växt mot arbetsvillkoren inom vården.

22 läkare på medicinkliniken protesterar mot situationen inom vården till stöd för de 23 sjuksköterskor på akutkliniken som protesterat och sagt att patientsäkerheten hotas, rapporterar SVT Nyheter Sörmland.

Även personal på ortopedkliniken stöttar sjuksköterskorna som sagt att de vägrar jobba övertid och de har pekat på ständiga schemaändringar och överbeläggning.