Arabiska kan gå om finska som näst största språk

2:13 min

Många nyanlända och ökad medelålder bland Sveriges finskspråkiga gör att arabiskan går om finskan som landets näst största språk. Den bedömningen gör språkvetare som har granskat hur många som talar olika modersmål.

– Med tanke på det stora inflödet av flyktingar ifjol, så är det väl ungefär nu som arabiska går om finska som landets näst största språk, säger språkvetaren Mikael Parkvall. 

I sin studie har Mikael Parkvall utgått från siffror som gällde 2012. Då var fortfarande finskan näst största modersmål, efter svenskan. 200 000 personer hade finska som modersmål i Sverige och 155 000 hade arabiska.

Men sedan dess har många fler arabisktalande bosatt sig Sverige samtidigt som medelåldern bland de finsktalande blivit allt högre. Därför gör Mikael Parkvall bedömningen att arabiskan är på väg att ta över som Sveriges näst största språk.

Han understryker att det handlar om just bedömningar. För att få fram sina siffror har han letat i statistik från myndigheter som Migrationsverket och Skolverket, i enkäter som gjorts på andra håll, och inte minst har han jämfört med andra länder.

I de flesta länder finns nämligen någon form av officiell språkstatistik, men inte i Sverige. Det är olyckligt, tycker Mikael Parkvall.

– Det officiella argumentet är att det är integritetskränkande, att kartlägga språk är samma sak som att kartlägga etnicitet och att vi då är ute på ett sluttande plan, säger Mikael Parkvall.

– Oavsett vilka regeringar vi har haft har de mer eller mindre satt en ära i att inte har någon koll på vad det finns för språk i Sverige, säger Mikael Parkvall.

Att det här är ett känsligt ämne har Mikael Parkvall fått känna på sedan han publicerade sitt arbete. De flesta reaktionerna har varit negativa.

– Jag har aldrig blivit så idiotförklarad i hela mitt liv.

Men vad är det som gör att folk är så negativa?

- Jag kan inte förklara varför det har blivit så här. Men ju högre siffror du anger, desto bättre människa är du. Ju lägre siffror du anger, desto sämre människa är du. Det betyder att "du önskar att vi var så här få, va?".

Jarmo Lainio, som är professor i finska på Stockholms universitet, har gjort egna uppskattningar av hur stora de olika modersmålen är. Han håller med om att arabiskan är på väg ikapp finskan som näst största modersmål i Sverige. Men hans bedömning är att skiftet ännu inte har skett.

– Jag skulle nog vilja skjuta upp det med några år, säger han.

Även han konstaterar att det finns många osäkerhetsfaktorer när man gör den här typen av uppskattningar. Och även om medelåldern är mycket högre hos personer med finska som modersmål, så har det ändå skett en föryngring sedan lagen om minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 2010.

– Intresset har ökat igen bland familjer med små barn. Nu har man rätt att begära förskoleservice på eget språk i de nästan sextio kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet, och därifrån fylls det på på ett annat sätt.