Heidi lever sin dröm hemma i Alposjärvi. / Heidi ellää hänen unelmaa Alposjärvelä.

9:46 min

Heidi Pantsar har alltid vetat att hemma är hos farmor och farfar i Alposjärvi, och när möjligheten att ta över gården kom, slog Heidi till. Men är det lönsamt?


Heidi Pantsar on jo kläpistä asti tieny ette koti oon farmorin ja farfarin tykönä Alposjärvelä. Ko maholisuus tuli otta yli kämpän Heidin ei tarttenu sen kummemin asiaa hunteerata, mutta kannattaakos tämmönen?

– Att ta emot turister och mindre grupper här på gården ger mig möjligheten att driva gården. Annars skulle det aldrig gå, man lever inte bara genom att ha djur för eget bruk, berättar Heidi.


– Ette ottaa vasthaan tyristiä ja pienempiä ryhmiä antaa mulle maholisuuen pittää tätä maanpruukia. Ei se muuten menis ette pittää elukoita omhaan käythöön, kertoo Heidi.