Lastpallar i nattklubb var inte brandsäkert

En nattklubb i Växjö har allvarliga brister i brandskyddet, bland annat har man möbler som kan göra att eld sprids väldigt snabbt i lokalen.

Bristerna upptäcktes vid en tillsyn av räddningstjänsten i början på mars.

Vid inspektionen påpekade man bland annat att det var lågt i tak i lokalerna och att inredningen gjord av lastpallar gör att en eventuell brand och rök kan spridas väldigt snabbt.

Enligt räddningstjänstens beslut så kan det här göra lokalerna mycket svårorienterade med stor fara för att personer ska omkomma eller skadas allvarligt.

Totalt måste 10 saker förbättras i lokalerna innan sista maj. Några av åtgärderna innefattade även att det måste finnas en organisation för hur personalen ska agera vid en eventuell brand.