مگ روسوف، برنده جایزه آلما

1:09 min

آلما، جایزه ادبی یادبود اَسترید لیندگِرِن، نویسنده بزرگ سوئدی برای سال ٢٠١۶ به یک نویسنده آمریکایی داده شد. او مِگ روُسوُف نام دارد و درسال ١۹۵۶ در بوستنِ ماساچوسِت متولدشده است.

 او درحال حاضر در لندن زندگی می کند. هیئت داوران جایزه آلما درمورد مگ روسوف نوشته اند که او با زبانی شاعرانه درباره جستجوی انسان درپی معنا و هویت می نویسد و کتاب های او برای نوجوانان هم به احساس و هم به شعور می پردازند. نخستین کتاب مگ روسوف به نام « اینک چگونه زندگی می کنم» درسال ٢٠٠۴ منتشرشد و با استقبال زیادی نیز روبروشد. او ۶ کتاب دیگر برای نوجوانان، دو کتاب مصور و یک رمان برای بزرگسالان نیز نوشته است. جایزه آلما، به ارزش ۵ میلیون کرون، هرسال به نویسندگان، تصویرپردازان، حکایت‌ گران و کسانی که به امر مطالعه کمک می کنند اهدا می شود. اهدای این جایزه ازسال ٢٠٠٣ آغازشده است. مگ روسوف، جایزه خود را در روز ٣٠ ماه مه امسال در استکهلم دریافت خواهدکرد.