Förslag om Kalmar som residensstad dementeras

1:13 min

Det finns inget förslag om var de olika funktionerna i en framtida storregion ska placeras. Det säger nu indelningskommitténs ordförande Barbro Holmberg.

På kommitténs möte i går fördes diskussioner hur regionerna ska organiseras – koncentrerat till en plats eller flera.

Kalmars kommunalråd Johan Persson (S) tolkade signalerna från mötet som att indelningskommittén nu drev linjen att Kalmar blir säte för den statliga förvaltningen; länsstyrelsen. Men så är det inte, enligt kommitténs ordförande Barbro Holmberg:

– Nu kommer diskussioner om organisation och om hur man ska fördela de olika funktioner som regionen har, säger hon till P4 Östergötland.

– Då hade vi en diskussion om olika sätt att fundera kring det. Man kan tänka sig att man koncentrerar allt på ett ställa, men också att man sprider det i regionen.

Enligt henne finns inga förslag och definitivt inga beslut fattade i sammanhanget.

– Man kan tänka på olika sätt. Det är inte en modell från vår sida eller förslag från vår sida. Det är ett utspel för att få igång diskussionerna ute i regionerna.

Malin Wengholm (M), som är tillträdande ordförande för regionstyrelsen i Jönköpings län, har protesterat mot tankarna som presenterades i går och säger att det här är en fråga som man inte kan hasta igenom:

– Jag vet inte om det är modigt eller dumt att utropa sig segrare i en match som inte är spelad, säger hon till P4 Jönköping.

– Det finns ju inga beslut någonstans att det ska vara på det här sättet.