Svenska kyrkan kritisk till ny asyllag

1:28 min

Asylsökande står högt på agendan och nu tar Svenska kyrkan ställning i debatten. Växjö stifts biskop Fredrik Modéus kallar det nya lagförslaget för "obarmhärtigt".

– Jag ser ingen annan väg än att vara tydlig med vad kyrkan står för och där ingår den öppna famnen för människor som kommer hit. Därför har kyrkan kritiserat förslagen som nu ligger. De är obarmhärtiga, säger Fredrik Modéus.

Svenska kyrkan är en av flera organisationer som har yttrat sig om lagförslaget som begränsar asylrätten. Det handlar om att Sverige ska ge tidsbegränsade uppehållstillstånd, ha hårdare regler för anhöriginvandring och skärpta försörjningskrav för dem som söker skydd i landet.

I sitt yttrande undrar Svenska kyrkan bland annat om regeringens bedömning att asylsituationen utgör ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet i landet verkligen stämmer. Kyrkan menar också att om förslaget går igenom kommer de allra mest utsatta i samhället bli ännu mer utsatta.

Men kyrkans yttrande och inlägg i samhällsdebatten har fått kritik från flera håll, även internt. Kritikerna tycker att Svenska kyrkans asylarbete ska ha fokus på att skydda kristna och ge dem möjlighet att utöva sin tro i trygghet. En öppen famn för alla ger asylsökande med andra religioner stöd av den kristna svenska kyrkan. Och detta är inte rätt, menar kritikerna.

Men för Fredrik Modéus handlar yttrandet om lagförslaget om mer än religion och vilken kyrka en tillhör.

– Det är kyrkans uppgift att försvara de mycket grundläggande värderingarna som har präglat vår kultur länge och som inte är självklara längre, säger han.

Läs mer om lagförslaget. UNHCR har tidigare kritiserat lagförslaget.