Örebro kommuns kockar lär sig laga vegetariskt

Nu ska Örebro kommuns kockar inom skola och förskola bli bättre på att laga vegetarisk mat.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt i Örebro beslutade idag att lägga 350 000 kronor på utbildningsinsatsen som finansieras genom medel som sedan tidigare avsatts för kompetensutveckling.

Syftet är att på sikt minska matens klimatpåverkan och samtidigt säkerställa en hög kvalitet genom en ökad kunskapsnivå bland kommunens kockar.

– Ur ett barnperspektiv är denna utbildningssatsning bra både på kort och lång sikt. Barnen får nyttigare mat och de får ärva en mer välmående planet, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt i Örebro.