Fler smarta sätt att upptäcka cancer banar väg för skräddarsydd vård

1:34 min

Trenden med forskning kring skräddarsydda behandlingar fortsätter. Ett område har riktat in sig på att fånga upp och läsa av biomarkörer i blodet, som kan berätta om du är sjuk.

Biomarkörer är naturligt förekommande ämnen som i blod- eller vävnadsprover signalerar pågående sjukdom, som exempelvis cancer. Hittills har man lyckats identifiera uppåt 30 olika biomarkörer. Men det slutar inte där.

– Det senaste och det viktigaste är att vi kan mäta kombinationer av många olika ämnen samtidigt. Så kan vi få fram komplexa signaturer, säger Klas Kärre, professor i immunologi vid Karolinska institutet.

Den forskning som pågår är att fler biomarkörer kopplas ihop till mönster, molekylära signaturer, som ännu bättre kan användas för att förutse cancer, hitta cancer tidigt och upptäcka återfall.

I cancerforskningen idag finns en mycket stark trend där man går allt mer mot individualiserad, eller skräddarsydd behandling, enligt Klas Kärre. Molekylära signaturer ger också förutsättningar att utveckla ännu bättre, skräddarsydda läkemedel.

– Det betyder att man kan ge rätt behandling till den patient som kan svara på den. Man kan också undvika en behandling till patienter som inte kommer att svara på den. Patienten slipper då biverkningar och får chansen att testa ett annat läkemedel i stället, säger Klas Kärre.

Ett resultat av denna pågående forskning, som ger både mer specifika och mer komplexa resultat, kan bli screening för flera vanligt förekommande cancerformer. Idag screenas bara för bröstcancer och livmoderhalscancer.

– Jag tror att det inom kort kommer att finnas screening för prostatacancer, kanske också för lungcancer, i alla fall vissa riskgrupper. Säkert kommer det att komma för tjocktarmscancer, tror Klas Kärre.