#bestonochjonas

#bestonochjonas: Känner du en blatte?

23 min

Välkommen till första avsnittet av #bestonochjonas. I första avsnittet av #bestonochjonas pratar Jonas och Beston om varför Jonas inte känner en blatte och vad han kan göra åt det.

Första avsnittet handlar också om Beston i handfängsel, vilka fördomar Beston och Jonas har om varann, varför bävrar är värre än IS för Örebro, om hur Beston känner för terrordådet i Bryssel och varför Jonas anser att Pippi Långstrump är kurd.

Prata med oss på sociala medier, på P4 Örebros Facebook-sida och instagram-kontot samt på twitter under #bestonochjonas.

Jonas hittar du också på Instagram JONASGEDLUND och på twitter @JGEdlund

Beston hittar du på Instagram under BEST.ON

Det är vi som gör #bestonochjonas:

Jonas Edlund och Beston Kalefa, innnehållsmakare
Maria Rinaldo, innehållsproducent
Henning Lymar, musik och teknik
Helena Sträng, ansvarig utgivare

Kontakt:

jonas.edlund@sverigesradio.se 
beston.kalefa@tegelbruket.org 
maria.rinaldo@sverigesradio.se  
helena.strang@sverigesradio.se