EU vill klassa delar av Afghanistan som säkert

1:47 min

Som Ekot tidigare rapporterat har EU planer på att hota Afghanistan med indraget bistånd, om regeringen inte går med på att ta tillbaka egna medborgare som fått fått avslag på sina asylansökningar.
EU vill dessutom utse säkra områden i Afghanistan dit flyktingar kan skickas tillbaka. Det framgår av ett internt dokument som Ekot tagit del av.

Enligt dokumentet från EU-kommissionen har säkerhetsläget i Afghanistan försämrats och det är "hög risk" för stora flyktingströmmar till Europa. Förra året var afghanerna den största flyktinggruppen i EU efter syrierna och i snitt fick över 65 procent stanna.

Nu vill EU-kommissionen att EU gemensamt klassar vissa områden i Afghanistan som säkra och då kan asylsökande skickas tillbaka dit.

Men kritiken från europeiska flyktingorganisationer har varit massiv.

Madelaine Seidlitz, flyktingjurist på Amnesty, säger att just i länder om Afghanistan förändras säkerhetsläget så snabbt att man inte bör klassa områden som säkra.

– Då ska man ju vara ännu mer försiktig med att dela upp ett land i snuttar med säkra områden. När det gäller just Afghanistan tycker vi inte att det är lämpligt att göra på det sättet. Människor kommer att behöva fly igen. 

Svenska Migrationsverket håller med om att säkerhetsläget har försämrats, men menar att det fortfarande finns lugnare områden dit personer kan utvisas.

Fredrik Beijer, som är rättschef på Migrationsverket, är också positiv till mer samarbete inom EU, men understryker att alla fortfarande måste få en individuell prövning, om just hen kan utvisas.

– Självklart är det bra ju mer samsyn och ju mer gemensamma bedömningar vi hittar i Europa. Men jag tror att det är en lång väg kvar innan vi gör det.

Det finns kritik från flyktingorganisationer som menar att det här är ännu ett försök från Europas sida att slippa ta emot flyktingar?

– Det kan jag inte uttala mig om. Den diskussionen pågår ju hela tiden, men det är en politisk diskussion som jag som tjänsteman inte vill ge mig in på.