Swedbanks årsstämma: Wolf och Sundström nekas ansvarsfrihet

2:17 min

Både sparkade vd:n Michael Wolf och ordförande Anders Sundström nekades ansvarsfrihet för 2015 av Swedbanks årsstämma. Lars Idermark valdes till ny ordförande efter Anders Sundström. 

Att de tidigare banktopparna nekas ansvarsfrihet betyder att de kan stämmas för att ha orsakat banken och ägarna ekonomisk skada.  

– Det här är framför allt betydelse full symboliskt, det är väldigt ovanligt, visar ju hur kraftig kritiken är mot de här två personerna, säger Ekots ekonomireporter Claes Aronsson som var på plats på stämman.

Debatten före omröstningen var bitvis både hätsk och känslosam. Aktiespararna och flera mindre ägare yrkade på nej till ansvarsfrihet medan företrädare för flera storägare, bland andra Första AP-fonden och Folksam ville bevilja hela styrelsen ansvarsfrihet för 2015. Det var också rekommendationen från bankens revisor Svante Forsberg från Deloitte.

Han påpekade att de uppmärksammade fastighetsaffärerna samt krediterna till gruvbolagen Northland inträffade i år och därför kommer att behandlas på nästa årsstämma.

Kritikerna lyckades dock samla tillräckligt med röster. 16,6 respektive 16,9 av rösterna beviljade inte Sundström respektive Wolf ansvarsfrihet. Övriga styrelseledamöter fick ansvarsfrihet.

Efter omröstningen bläddrade Anders Sundström i papper framför sig och det var alldeles tyst i stämmosalen.

Att de båda inte beviljats ansvarsfrihet innebär bland annat att de blir personligen ansvariga och kan stämmas för att ha orsakat banken ekonomisk skada. Att årsstämmor inte beviljar ledande personer i storföretag ansvarsfrihet är mycket ovanligt. Till undantagen hör Telia där det hände förre vd:n Lars Nyberg och styrelsemedlemmar i HQ-bank.

Till de som försvarade Anders Sundström hörde finansmannen Carl Bennet.

- Utan Anders hade vi sett en annan struktur, det kan jag lova er, sade Bennet om de risker Swedbank stod inför under finanskrisen. Han gav därefter en känga till valberedningen och stora institutionella ägare, för att de valt att byta ut ordföranden och undrade om det är affärspressen som tillsätter och avskedar ledamöter i svenska företag.

Anders Sundström pekade när stämman inleddes på de senaste årens stora aktieutdelningar, hur ledningen sänkt risknivån i banken och lyckade satsningar på digitaliseringar.

– Men vi har också fått medial uppmärksamhet, som vi inte känner oss nöjda med, sade han.

Han upprepade att det borde ha funnits ett regelverk på plats för att hantera ledande befattningshavares affärer och att styrelsen skärpt reglerna.

– Samtidigt vill jag säga att det är ingen kund som kommit till skada, sade han och tackade även den sparkade vd:n Michael Wolf för hans insatser.

– För mig var kanske den svåraste dagen när jag fick besök av ett antal medarbetare som ansåg att vi skulle anmäla chefen för misstänkt marknadsmissbruk.

Tillförordnade vd Birgitte Bonnesen fick applåder efter sitt anförande där hon lyfte fram vad banken gjort vid sidan av skandalerna.

Hon sade bland annat att sex miljarder kronor av utdelningen går till att stärka den svenska befolkningens pensioner, att Moody´s höjde kreditbetyget i fjol och att var fjärde svenskt hushåll finansierar sin bostad med hjälp av Swedbank.

– 2,8 miljoner kunder använder internetbanken och mobilbanken, hos oss och hos våra samarbetspartner bland sparbankerna, säger hon.

På fråga från Folksams ägaransvariga Carina Lundberg Markow, som också företräder KPA Pension, om Swedbank erbjuder skatteplanering av det slag Nordea gjort enligt de så kallade Panamaläckorna, svarar Bonnesen att banken inte erbjuder skatterådgivning till privatkunder.