Färre giftiga ämnen upptäcks i leksaker

2:06 min

Förbjudna och hälsofarliga ämnen har hittats i leksaker vid en inspektion av Kemikalieinspektionen. Upptäckten gjordes i bland annat leksaker av mjuk plast. Men enligt myndigheten märks en generell minskning av farliga ämnen i leksaker.

– Vi tycker det ser mycket bättre ut nu. Vi har haft ett stort fokus på leksaker de senaste åren och då har vi sett glädjande nog att det har gått ner, så det är väldigt positivt. Vi märker på inspektionsbesöken att företagen blir bättre, att de kan mer och ställer högre krav på sina leverantörer. Så det vill jag verkligen lyfta, säger Karin Rumar.

Trots att man under den här inspektionen hittade leksaker med förbjudna kemikalier så menar Karin Rumar att det skett en tydlig förbättring de senaste åren.

Tidigare var det runt 20-25 procent av de undersökta leksakerna som innehöll något farligt ämne. Den här gången var det 15 procent.

Kemikalieinspektionen tittade på 112 olika leksaker och av dessa var det 17 stycken som bestod av förbjudna kemikalier, som till exempel ftalater, som kan finnas i leksaker av mjukplast.

– Vi har hittat farliga ämnen i leksaker som badboll, dockor, basebollhandske, skjutvapen. För de elektriska är det mer bilar och kassaapparater, den typen av leksaker, säger Karin Rumar, tillförordnad enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Försäljningen av dessa leksaker har stoppats och sju företag har anmälts till miljöåklagare. Kemikalieinspektionen utför upp till 200-300 inspektioner om året.

– Det handlar om de mjuka plasterna och elektriska. Det är där vi hittar de största bristerna. Då har vi lärt oss vilka material och problemområden som finns och det tittar vi särskilt efter, säger Karin Rumar.

De regelbundna inspektionerna görs för att både hindra att barn leker med sådant som kan ge dem allvarliga hälsoproblem i framtiden, som hormonrubbningar. Men också för att se till att de regler och riktlinjer som finns följs av leksaksbutikerna och deras leverantörer.