Sjukvård

Chefsläkaren: Därför opererades fel kvinna

3:04 min

Efter händelsen där två vävnadsprover blandades ihop och en frisk kvinna fick en del av sitt bröst bortopererat, väljer nu sjukvården att kommentera fallet.

Peter Blomstrand är chefläkare för medicinsk diagnostik på region Jönköpings län, och han tycker att det som har inträffat är jättetragiskt.

– Det här får inte hända, och det har hänt. Vi har gått igenom hela händelsen och utrett den, och insett att det går att göra arbetet säkrare för att förhindra att det sker igen, säger Peter Blomstrand.

Och efter händelsen har flera rutiner ändrats för att något liknande inte ska hända igen.

– Vi kommer bland annat att märka vävnadsproverna med streckkoder, sen inför vi en rutin att man inte ska sitta och bedöma två prover av samma slag efter varandra.