Umesamiskan godkänns som eget skriftspråk

3:27 min

Nu är det klart att umesamiskan får ett officiellt erkännande. I morgon vid en ceremoni på Gammplatsen i Lycksele kommer det umesamiska skriftspråket, eller ortografin, att godkännas.

Nu är arbetsgruppen som jobbat med umesamiskans ortografi klar med sitt arbete, gruppen tillsattes för över ett år sedan av de tre Sametingens samarbetsorgan Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR).

I uppdraget ingick att utreda och slutligen godkänna umesamiska ortografin. I morgon onsdag, i Lycksele undertecknas arbetsgruppens slutrapport och därmed godkänns skriftspråket för umesamiskan.

Turerna har varit många kring godkännandet av ett skriftspråk för umesamiskan.

 – Beslutet innebar att när arbetsgruppen är överens och klar med sitt jobb så betyder det att umesamiska ortografin blir godkänd, säger Josefina Skerk, ordförande i Sametingets språknämnd.

Arbetsgruppen som jobbat med ortografin består av några av Sápmis främsta språkexperter; Henrik Barruk, Ole Henrik Magga, Pekka Sammalahti och Olavi Korhonen. 

Kampen för ett erkännande av umesamiskans ortografi har pågått i årtionden. Ett av problemen har varit att det har hävdats att ortografin, det vill säga skriftspråket, är så nära det sydsamiska skriftspråket och att det därför inte skulle behövas en särskild umesamisk ortografi.

Men de umesamisktalande har stått på sig, och för några år sedan bildades också föreningen Álgguogåhtie som drivit kampen för ett officiellt godkänt skriftspråk - bland annat genom en stor demonstration i centrala Umeå. 

Även enskilda personer har visat ett aldrig sinande engagemang, en av dem är Sara-Helén Persson som har undervisat i umesamiska i nästan sex år. 

Enligt henne är det en stor dag i morgon då umesamiskan får sitt erkännande, något som kommer att underlätta i undervisningen och möjligheterna att bevara språket levande.

- Det har varit jobbigt utan ordböcker och läromaterial, det betyder väldigt mycket att visa på att umesamiskan är viktig.