Panamaaffären oroar finansmarknadsminister Per Bolund

1:44 min

Det handlar om mycket stora pengar i affärerna runt skatteparadiset Panama, enligt SVT:s Uppdrag granskning. I Europa runt 650 miljarder i undanhållen skatt - varje år.

Finansmarknadsminister Per Bolund tar uppgifterna om pengaöverföringar och svenska bankers eventuella medverkan på allvar. 

– Jag är väldigt bekymrad över de här avslöjandena och omfattningen som verksamheten har haft. Jag ser väldigt allvarligt på de uppgifter som framkommit, säger Per Bolund.

Enligt uppgifter som ska redovisas i Uppdrag granskning beräknas förmögna svenskar gömma 500 miljarder i skatteparadis. Det innebär drygt 7 miljarder i undanhållen skatt varje år. Lägger man till svenska bolags skatteplanering blir summan på årligt undanhållen skatt 56 miljarder.

Torsten Fensby har jobbat med internationell skatteflykt i över 20 år. Det har hänt en hel del under de senaste åren, anser han. Men det räcker inte. Det krävs bättre lagar och regler, inte minst i Sverige.

– När det gäller det rena skattefusket så har Sverige inte antagit en enda ny regel för att bekämpa det skattefusk som möjliggjorts genom globaliseringen sedan 80-talet. Det säger ju en hel del och där står vi ensamma.

Finansmarknadsminister Per Bolund menar att Sverige gör, och har gjort, mycket. Men finns det brister i regelverken ska de åtgärdas.

– Får vi indikationer från myndigheterna av att det finns behov att förtydliga regelverken, så är det så klart någonting som vi kommer att kasta oss över på en gång.

Sverige har numera avtal med de flesta skatteparadis om att de ska lämna uppgifter om svenskars ekonomiska tillgodohavanden. Ett viktigt steg framåt, menar Per Bolund, men nu gäller det att få avtalen att fungera i praktiken.

– Man måste se till att implementeringen fungerar, att systemen fungerar som de är tänkta att göra och avtalade. Så vi har hela tiden ett arbete att göra för att se till att systemen fungerar så effektivt som möjligt.

De avslöjanden som kommit nu gäller ett land, Panama, och en advokatbyrå, Mossack Fonseca som hjälpt till med brevlådeföretag och annat. Men detta är bara en liten del av alla pengar som överförts till en rad skatteparadis, enligt Torsten Fensby, expert på internationell skatteflykt.

– Det är bara en droppe i havet av de totala summorna som finns registrerade och parkerade i skatteparadisen.