Viteshot mot lasarettstoaletter dras tillbaka

Arbetsmiljöverket har dragit tillbaka kravet på ett vite om fem miljoner kronor mot trånga toaletter i Visby lasarett, men den gotländska sjukvården kan ändå inte andas ut.

 Arbetsmiljöverket kommer med nya hot om förbud och vite, eftersom lasarett ännu inte byggt om alla för trånga toaletter.

Det var för fyra år sedan som Arbetsmiljöverket tog beslutat att toaletterna och hygienutrymmena på lasarettet måste byggas om. Det var helt enkelt för trångt för att personalen skulle få plats att sköta sitt jobb utan att väggar, dörrposter eller fasta möbler var i vägen.

Allt skulle vara klart till första januari i år. Men när Arbetsmiljöverket på en oanmäld inspektion i januari upptäckte att det inte var så, ville verket att  Förvaltningsrätten skulle besluta att döma ut vitet. 

Men efter påpekanden från regionens jurist om att vitet var otydligt skrivet, drogs det tillbaka.

Och startade om processen. I ett brev till Visby lasarett skriver nu Arbetsmiljöverket att det överväger att förbjuda regionen att använda de toaletter som ännu inte byggts om. Och det kan också bli tal om ett nytt vite.