Var tredje gymnasieelev störs av mobilen

2:58 min

I en rapport som skolverket presenterat berättar många elever på gymnasiet att man störs av sin och andras mobiltelefoner.

29 procent av de tillfrågade gymnasieeleverna säger att man störs av sin egen mobil, medan 16 procent säger att man störs då andra elever använder mobilen.

Ida Öhrman som går på Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby hör till dem som stör sig på både sin egen och andras telefoner och hon berättar att det inte är ovanligt att det pratas i telefon under lektion.

I samma undersökning berättar 69 procent av de tillfrågade lärarna att mobilerna stör lektionerna varje dag. 

– Det är väldigt olika mellan klasserna, en del hänger med bra, medan andra ägnar mycket av sin tid åt mobilen, berättar Karin Fast som är lärare på Knut Hahn.

Hon tycker att det inte känns något vidare att bli utkonkurrerad av mobilen, men att eleverna trots allt stoppar ner telefonen om hon säger till.