Händelse med handfängsel på ett barn anmäls av sjukvården

Händelsen med den 9-årige pojke som handfängslades på barnpsykiatrin i Västerås för två år sedan har anmäls till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Vi har tidigare berättat om händelsen då sjukvårdspersonalen på barn- och ungdomspsykiatrin inte klarade av att hantera pojken som var aggressiv, och där tre vakter satte handbojor på honom och sedan förde honom till Barn- och ungdomspsykiatrins akutmottagning.

I anmälan skriver landstinget att de ska gå igenom rutinerna för hur man ska hantera barn och unga som är kraftfullt utåtagerande och utbilda personalen.

I anmälan tar landstinget också upp att pojkens diagnos har fördröjts med flera år.