Chef: Många vårdas hemma i framtiden

4:59 min

Mariann Godin Luthman, kvalitetschef på socialförvaltningen, förklarar varför platserna på Gotlands äldreboenden blivit allt färre, samtidigt som de äldre blivit allt fler.

I takt med att platserna på Gotlands äldreboenden blivit färre har anhöriga tagit ett allt större ansvar för vården och omsorgen av de äldre. Mariann Godin Luthman, kvalitetschef på region Gotlands socialförvaltning, tror att den nuvarande trenden med att allt fler vårdas i hemmet, kommer att bestå:

– Jag tror att det är väldigt många som vill bo kvar hemma, säger hon.