Planerade sprängningar i Järbotrakten

0:54 min

Kraftiga smällar har hörts i området runt Järbo i Sandvikens kommun under de senaste dagarna. Orsaken är att Svenska kraftnät har arbetat med underhåll av elledningar med hjälp av sprängningar.

– Det är en rejäl knall som hörs när man spränger den här laddningen runt kraftledningens faslina men den är inte farlig på något sätt annat än att det låter väldigt högt, säger Olof Klingvall pressekreterare på Svenska Kraftnät. 

Har ni fått några reaktioner på sprängningarna i området? 

– Ja, det klart att så här kraftiga smällar väcker uppmärksamhet men vi har försökt att vara så tydliga och informativa som vi kan till boende i området och gått ut med information via radio och med brev, säger Olof Klingvall.

Är det här nödvändigt?

– Ja, vi har hittat 14 skarvar på den här aktuella kraftledningen som behövde förnyas och kraftledningar behöver förnyas på olika sätt med jämna mellanrum så det här är helt nödvändigt, säger Olof Klingvall.

Hur länge kommer det här att hålla på?

– Vi försöker att ta så korta avbrott som möjligt och det här arbetet kommer att avslutas idag, säger Klingvall.