Lev fort och rädda artens överlevnad

Att leva fort och dö ung verkar vara en evolutionär lösning för arter som hotas av att snabbt dö ut. Det fungerade i alla fall för lystrosaurusen, en avlägsen släkting till våra däggdjur som överlevde den stora massdöden för 252 miljoner år sedan.

När många andra arter plötsligt dog ut, levde lystrosaurusen vidare och dominerade ekosystem över hela jorden i miljontals år. Nu har amerikanska paleontologer kunnat se varför det gick så bra för just arten, medan många andra inte hade samma tur.

Genom att undersöka mikrostrukturen i lystrosaurusens ben från tiden före och efter den stora massdöden, kan forskarna se att djurets storlek minskade. Den gick från att likna en liten flodhäst till en stor hund. Man kunde också se att medelåldern sjönk drastiskt, från 13-14 år till bara tre.

Att de ändå levde vidare tyder på att de anpassade sig till de extrema förhållandena genom att få ungar väldigt tidigt i livet. På så sätt överlevde arten trots att individerna själva inte blev mer än några år gamla. Samma fenomen, att fortplanta sig allt tidigare, kan ses även hos moderna arter under stor stress.

Och genom att förstå hur djur som lystrosaurusen överlevde det stora massutdöendet kan vi bättre förutspå hur dagens förändrande klimat påverkar våra moderna arter, menar forskarna.

Källa: Breeding young as a survival strategy during Earth’s greatest mass extinction. Jennifer Botha-Brink et al. 2016. Nature Scientific Reports. DOI: 10.1038/srep24053