Kanske inte olagligt men olämpligt

7:23 min

Martin tänker på avslöjandena kring Panamadokumenten.