De tar strid mot Bert Karlsson seniorbygge vid havet

1:28 min

Efter skivbolag, sommarland och asylboenden ger sig Bert Karlsson nu in på ännu en marknad. Seniorboende för personer över 55 år är vad entreprenören vill satsa på. Men planerna möter starkt kritik i samhället Grönemad.

Bert Karlsson vill köpa en tomt av Tanums kommun för att bygga ett seniorboende. Frågan om att sälja tas upp av kommunen den 20 april. Enligt Bert Karlsson själv är intresset stort för hans planer. 

– Intresset är mycket stort, 48 lägenheter fyller vi direkt, säger han till P4 Väst.

De planerade lägenheterna ska ha en gemensam innergård som håller tropiskt klimat året om. Där ska de boende ha möjlighet att odla apelsiner och vindruvor.

– Fördelen med det här boendet är att man slipper ensamheten. Man kommer ihop 48 stycken som kan göra gemensamma grejer. Den som bor i ett hus på landet blir ofta isolerad.

Men planerna väcker starka reaktioner bland boende i området. Ulla Carlsson, ordförande i samhällsföreningen, och Kent Ekstrand, ordförande i hamnföreningen, är två av dem som inte tycker om förslaget.

– Det är Grönemads öppna yta som vi känner som lungan i samhället här, säger Ulla Carlsson.

– Vi är klart motståndare till detta och hoppas att kommunens politiker tar sitt ansvar och inte låter Bert Karlsson bygga en sån enormt stor anläggning som förstör hela miljön, säger Kent Ekstrand