Ny lag försvårar för nyanlända med hög utbildning

1:45 min

Arbetsförmedlingen är kritisk mot regeringens förslag att bara ge permanent uppehållstillstånd till de som fått en anställning. Myndigheten menar att det försvårar etableringen för nyanlända, särskilt de med hög utbildning inom vård och omsorg.

– Det tar lång tid att anpassa sig i samhället, jag tycker att man behöver två år bara för att lära sig språket, säger Mariia Puzankova, som kom till Sverige från Ukraina för två och ett halvt år sedan.  

Med en åttaårig barnläkarutbildning praktiserar hon idag på Gävle sjukhus i hopp om att om några år få läkarlegitimation i Sverige. Bakom ryggen på läkare och sjuksköterskor insuper hon alla svenska begrepp så gott hon kan.

Praktiken är en del av Arbetsförmedlingens etableringsprogram för nyanlända.

I regel sträcker sig programmen över två års tid, men är individuellt anpassade beroende på kompetens och önskemål. Bland de hundratals nyanlända som vänder sig till Arbetsförmedlingen i Gävle är sådana som Mariia Puzankova extra eftertraktade eftersom hon kommer med kompetens som länet har brist på, nämligen högutbildad kompetens inom vård och omsorg.  

Men regeringens förslag om att begränsa uppehållstillstånden till endast ett år i taget riskerar att försvåra rekryteringen, menar Arbetsförmedlingen.

Då måste den nyanlända avbryta mitt i etableringsprogrammet och söka om uppehållstillstånd på nytt.

– Man kan inte tänka på sitt jobb när det finns bara ett år, säger Mariia Puzankova.

Enligt lagförslaget, som riksdagen röstar om i juni, ska permanent uppehållstillstånd endast ges till den som fått en anställning. Också mot det höjer Arbetsförmedlingen i Gävle ett varningens finger då högutbildade får incitament att istället välja enklare yrken som de egentligen är överkvalificerade för.

Nyanlända med låg kompetens får då i sin tur ännu svårare att hitta jobb. En grupp som idag redan lider av hög arbetslöshet.

Mariia Puzankova berättar att hon kanske hade valt att skola om sig till förskolefröken.

– Men det tar lång tid också, säger hon.