Örebro köper privata HVB-platser utan ekonomiska garantier

1:26 min

Örebro kommun skriver avtal med fem privata aktörer om boenden till ensamkommande flyktingbarn. En affär på närmare 100 miljoner kronor, som görs utan ekonomiska garantier från Migrationsverket.

Som vi rapporterat tidigare har Örebro kommun krävt garantier från Migrationsverket för att kunna upphandla privata HVB-platser, hem för vård eller boende, för ensamkommande flyktingbarn.

Men enligt Anna Jakobsson, chef för avdelningen ensamkommande flyktingbarn i Örebro kommun, har man tvingats ge upp det kravet.

Kunde inte vänta
– Vi kunde inte vänta på de statliga garantierna som vi förväntade oss att Migrationsverket skulle ge oss, säger hon.

– De sa att de inte kunde ge besked förrän i slutet av april, och så länge kunde vi inte skjuta på vår upphandling. Då skulle vi inte vara trovärdiga mot leverantörerna som har lämnat sina anbud, förklarar hon.

Men så lät det inte för en månad sen när Anna Jakobsson här i P4 Örebro väldigt tydligt sa att kommunen inte skulle teckna några avtal om boendeplatser med privata aktörer, utan att ha fått löften om pengar från Migrationsverket. Så här sa Anna Jakobsson då:

– Nån form av garanti måste vi få från staten för att kunna fortsätta med vår planering, en överenskommelse med staten om att vi får pengar. För det är de överenskommelserna vi sedan kan räkna på, sa hon då.

Tar en risk
Men nu sluts alltså avtal i alla fall med fem privata aktörer, till en kostnad av nära 100 miljoner kronor på två år. Det handlar om 84 platser.

Därmed riskerar kommunen, alltså vi skattebetalare, att få stå för hela kostnaden själva, om det inte kommer så många ensamkommande flyktingbarn som kommunen nu har räknat med. Antalet barn har ju gått väldigt upp och ner det senaste året.

– Det är så svårt att veta hur det kommer bli under sommaren och hösten, säger Anna Jakobsson. Så vi har räknat och tror att det här antalet som vi har tilldelat nu, ska vara det rätta antalet att placera på de här HVB-hemmen, hem för vård eller boende, avslutar hon.