Därför får den kritiserade psykiatrikern ha kvar legitimationen

1:23 min

Ett av skälen är att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ser mildare på kritiken mot hur psykiatrikern Ola Gefvert bemött sina patienter än Inspektionen för vård och omsorg tidigare gjort. 

Den ifrågasatte psykiatrikern Ola Gefvert, som haft verksamhet i bland annat Enköping och Norduppland, får behålla sin läkarlegitimation.  Ett av skälen till det är att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ser mildare på kritiken mot hur Gefvert bemött sina patienter än Inspektionen för vård och omsorg tidigare gjort. 

Ola Gefvert blev riksbekant i samband med radiodokumentären "Den fastspända flickan" och de samtal med Gefvert som hans patient som kallades för Nora hade spelat in i smyg.

Gefverts som det uppfattades arroganta sätt att bemöta sin patient ledde också, tillsammans med flera anmälningar som kom in mot honom, till att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde en utredning av hans verksamhet.

Utredningen tog bland annat fasta på just bemötandet av patienterna som enligt IVO karaktäriserades av en bristande empatisk förmåga. Och IVO rekommenderade, som en följd av de samlade brister som myndigheten fann, att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skulle frånta Gefvert hans läkarlegitimation.

Så blir det nu alltså inte,utan Gefvert får i stället en prövotid på tre år, då han får chansen att göra de förbättringar som krävs. Ansvarsnämnden tycker inte att IVO lyckats visa att Gefverts uppträdande mot sina patienter varit så burdust och olämpligt som det påståtts.

När det gäller fallet Nora tycker nämnden att det saknas dokumentation för att avgöra om Gefverts agerande varit psykiatriskt korrekt eller inte och lämnar därför det fallet utan kritik. Ola Gefvert har på senare tid varit verksam i Danmark. 

Vi har sökt Ola Gefvert för en kommentar.