Allt fler skolor förbjuder mobiltelefoner

3:54 min

Nu börjar skolorna i Norrbotten ta krafttag mot störande mobiltelefonanvändning i klassrummet och de har Skolverkets stöd.

Är mobilen ett viktigt verktyg i dagens skola eller bara ett störande moment? Kommentera på vår Facebooksida.


Enligt en ny rapport från Skolverket störs många elever av sin egen användning av mobiltelefonen under lektioner. Därför föreslår nu myndigheten att varje skola skaffar en gemensam strategi för hur de digitala medierna och smarta telefoner ska användas under lektionstid.

– Det ska inte komma som någon överraskning för någon elev vad som gäller när de är i klassrummet, säger Skolverkets rättschef Jonas Nordström och berättar att enligt Skollagen har en lärare alltid rätt att beslagta en mobiltelefon som används på ett störande sätt under lektionstid.

På Nya Läroverket i Luleå har man sjösatt en policy för hur mobiltelefonin i klassrummet ska hanteras och den tidigare rektorn Peter Ohlsson tycker att regeln är självklar.

– Vi ska inte ha mobiler som plingar och tjuter under lektionstid, det stör elevernas lärande.

Även i Kalix kommuns skolor har man sen igår ett förbud mot mobiltelefoni under lektionstid.