Är det förbjudet att fota offentlig konst nu?

2:07 min

Nej, Högsta domstolens beslut om publicering av bilder på offentliga konstverk berör inte privatpersoner, menar juristen Catharina Ekdahl.

I måndags slog Högsta domstolen fast att konstnärers upphovsrätt till utomhuskonst gäller även på nätet, när de gav föreningen Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) rätt i tvisten med den ideella föreningen Wikimedia Sverige.

HD:s tolkning har rest flera frågetecken, bland annat om det är brottsligt även för privatpersoner att sprida fotografier på konstverk på offentliga platser på exempelvis Facebook. Men juristen Catharina Ekdahl, expert på upphovsrättsliga frågor, menar att så inte är fallet.

– Som jag läser deras beslut så handlar det här egentligen bara om den typen av databaser som Wikimedia tillhandahåller på sin webbsida offentligkonst.se, eller motsvarande databaser. Så vad som gäller för privatpersoner och vad som gäller för annan typ av publicering av offentliga konstverk, det tycker jag inte att man kan läsa in i Högsta domstolens tolkning.

BUS stämde, och fick rätt mot, Wikimedia Sverige eftersom man ansåg att de inskränkte konstnärernas upphovsrätt när de utan avtal publicerade länkar till bilder på konstverk på offentliga platser.

I sitt beslut menar HD att Wikimedias databas kan ses ha ett kommersiellt värde som inte är obetydligt - ett värde som upphovsmännen borde ha rätt till.

Vad är det som gäller för privatpersoner och publicering av bilder på offentliga konstverk?

– Vi vet i dagsläget inte exakt vad som gäller, och då måste man utgå ifrån vad som står i lagstiftningen. Där framgår det att var och en har rätt att avbilda offentliga konstverk utomhus på allmän plats. Och huruvida man får lägga upp det på nätet, ja, den frågan får man väl ställa till Högsta domstolen igen då, om det handlar om något annat än via en databas, säger Catharina Ekdahl.

Hon betonar att beslutet enbart gäller konstverk på offentliga platser utomhus, och inte exempelvis kända byggnader. Hon menar vidare att HD gjorde den enda tolkning de kunde med tanke på den nuvarande lagstiftningen.

– Sedan kan man naturligtvis ha synpunkter på, vilket jag vet att många har, att den konst som är offentlig ska kunna finnas tillgänglig för alla, oavsett om man betraktar den på plats eller sitter på andra sidan Sverige och vill se den på nätet, fortsätter hon.