Läkarföreningen ifrågasätter Region Gotlands personalpolitik

2:02 min

Läkarföreningen på Gotland är kritisk till regionens personalpolitik och ifrågasätter regionens sätt att värna personalen.

Nyligen fick läkarföreningen ett nytt avtal om jour- och beredskap.

En försämring anser Läkarföreningens ordförande Regina Göbel.

-Det nya är inte helt dåligt, det vill jag inte påstå. Det görs ansträngningar att  rekrytera, men sedan när någon fått en anställning ska man i görligaste mån värna om den medarbetaren, och där har vi de senaste åren upplevt att det finns förändringspotential, säger hon.

Det nya avtalet motiverar inte läkarna att ställa upp som det gamla gjorde, enligt Regina Göbel.

Ersättningen för storhelgen minskade, utan att det blev bättre i andra, skriver föreningen i en kommentar till avtalet. Men regionen sparar runt en miljon kronor på det nya avtalet.

Den ekonomiska aspekten har Göbel förståelse för, men hon tycker att regionen inte lyssnar på personalen, som nu tex när beslut togs om stopp för hyrsjuksköterskor, utan samråd med facket.

-Jag tycker det är jätteviktigt att medarbetarna känner att deras synpunkter spelar en roll. Att man tar samverkan på allvar, att man verkligen tar medarbetarnas kompetens till vara. Det gäller inte bara läkare förstås, det betyder ju att man måste ta att det som är lagstadgat, som medbestämmandelagens föreskrifter, på allvar och inte bara diskutera i chefslinjen utan se till att medarbetarna är med på båten.

-Jag förstår att ledningen känner sig ekonomisk pressad, men då är det ändå viktigare att medarbetarna i möjligaste mån är med, säger Regina Göbel som är läkarföreningens ordförande på Gotland.