Svårt gå vidare från språkintroduktion

1:35 min

Av de drygt 10 000 elever i Stockholms län som börjat läsa vid gymnasiets språkintroduktion är det bara en minoritet som lyckats ta sig vidare till ett vanligt studieprogram inom gymnasiet.

- Jag var jättenöjd med kursen därför att jag lärde mig svenska. Jag kunde inte komma på något bättre sätt att lära mig svenska, för man behöver ju en grund, säger Razmik Karapetyan.

Han läser tredje året på ekonomprogrammet vid Spånga gymnasium och han är en av få att lyckas att ta sig från språkintroduktion till ett vanligt gymnasieprogram och avsluta med en studentexamen.

Idag kommer Skolverket med en första rapport om gymnasiets så kallade språkintroduktionen. Språkintroduktion syftar till att eleven ska få betyg som gör att den kan fortsätta studera på gymnasiet.

På gymnasiets språkintroduktion läser eleverna svenska men även andra ämnen för att kunna få gymnasiekompetens. Men det tar lång tid visar Skolverkets statistik från tidigare år och det är en minoritet studenter som går vidare från Språkintroduktion till ett vanligt gymnasieprogram.

Tre år efter att den första kullen elever började på språkintroduktion hösten 2011 hade nära hälften helt lämnat gymnasiet. Av Razmiks klass från språkintroduktionen har en handfull börjat studera inom ett yrkesprogram och två läser på ett teoretiskt program.

Lena Ångnell är syokonsulent på Blackebergs gymnasium och hon säger att det är tufft att läsa på språkintroduktion. I synnerhet är det svårt för de som inte kunnat gå i svensk grundskola att hinna läsa in och nå upp till kraven om betyg i 8 ämnen för yrkesprogrammen och 12 för de teoretiska programmen, för att få läsa vidare.

- Om du aldrig har gått i skolan och kommer till Sverige när du är 15-16 år och förväntas att under 1-3 år kunna söka till högskoleförberedande program, då blir det om inte omöjligt så i alla fall väldigt tufft. Och man kan heller inte forcera fram en språkinlärning. Det tar sin tid att lära sig ett språk.