Pernillas lyssningstips torsdag 7 april 2016

Barn ska inte arbeta i skorstenar

Barns liv ska vara fyllda av kärlek och leenden, inte av slaveri på fabriker. Caroline Norton kämpade mot barnarbete redan på 1830-talet.

Caroline Norton är författare och kompositör i artonhundratalets London. Juanita är en kärlekssång som hon har skrivit. Men bakom sången finns en kvinna som kämpade för barns rättigheter. Inga barn ska behöva vara slavar i fabrik, utnyttjas på cirkus eller klättra i skorstenar, skrev hon.

Pernilla Eskilsdotter berättar också att Caroline Norton också tvingades föra en kamp för sina egna barn och för sina egna rättigheter som gift kvinna. Detta mot sin egen man, George Chapple Norton. Något som kom att förändra lagstiftningen.

Foto: Morten Siebuhr/Flickr/CC BY-NC