Beställare anpassar den offentliga konsten för att minska stöldrisken

2:06 min

Hundratals statliga offentliga konstverk har anmälts stulna och saknade. På det statliga fastighetsbolaget Akademiska hus i Lund, som efter stölderna försöker anpassa konsten på olika sätt - för att göra den mindre stöldbegärlig.

– Beställare av offentlig konst är väldigt medvetna idag om riskerna med att placera ut bronsskulpturer, säger Henrik Orrje, administrativ chef på Statens konstråd.

Kulturnytt rapporterade i går tisdag om att 400 statliga offentliga konstverk anmälts stulna och saknade de senaste elva åren. Och det som konsttjuvarna oftast vill åt är koppar- och bronsskulpturer.

Enligt Henrik Orrje har konstbeställarna blivit mer restriktiva med att placera ut brons- och kopparskulpturer jämfört med för 20 år sedan. Och konststölderna påverkar även valet av material. Aluminium och plast har till exempel blivit allt vanligare.

Några beställare som utsatts för stölder av offentliga metallskulpturer är det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus i Lund.

– Det är ju något som vi löpande måste förhålla oss till, att det är ett faktum som säkerligen inte kommer att försvinna utan det kanske kommer bli ännu mer. Och då är det viktigt för oss att ha koll på våra konstverk och se till att på olika sätt kanske kan göra dem svårare att stjäla, säger Henrik Wedmark, senior rådgivare på Akademiska hus i Lund.

2014 stals till exempel delar av Ingemar Svenssons konstverk "Variation på ett tema” - sju klot i koppar placerade vid Ekologihuset i Lund. Kloten har återuppförts men i materialet epoxiplast istället för koppar för att minska risken för stölder.

– Det är ett sätt att ändå kunna återskapa så att det blir snarlikt det konstverk som fanns där tidigare, säger Henrik Wedmark.

Ja, den offentliga konsten som görs i plast istället blir mindre stöldbegärlig enligt Henrik Orrje på Statens Konstråd men den blir inte alls lika hållbar som konsten i koppar och brons.

 Har konsten från vår tid ett mycket kortare bäst före datum?

– Ja, just om du väljer plast, absolut. Sedan finns det ju mellanvarianter, man gör ju väldigt mycket i gjuten aluminium i dag och det har ju relativt lång beständighet, kanske två till tre hundra år i alla fall. Men det korroderar på ett helt annat sätt än vad bronsen gör och försvinner med tiden, säger Henrik Orrje.