Dyr dom för gamla vattenkraftverk

1:45 min

Att ett kraftverk legat på samma plats under hundratals år undantar inte längre äldre anläggningar från att miljöpröva sin verksamhet, anser Mark- och miljööverdomstolen. Nu väntar stora kostnader för kraftverken, så att vattenlevande djur ska kunna passera.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) är bland de som klagat och nu välkomnar domarna.

– Länsstyrelserna har då lättare att se till att det blir en miljöanpassning. Det rör sig om ganska många, vattenkraftverk som kan miljöanpassas, i alla fall ett antal hundra, säger Torkel Blomqvist jurist på Sportfiskarna.

Många gamla små kraftverk finns intill en gammal kvarn, ett bruk eller sågverk, som i hundratals år legat på platsen.

Men lagens krav på hänsyn till att fisk och andra vattendjur behöver kunna passera kraftverksdammarna vidare till åar och sjöar, blir betungande menade vissa ägare. De ville slippa länsstyrelsens miljötillståndsprövning.

I tre liknande fall, som nu Mark- och miljööverdomstolen avgjort, hänvisade ägarna till urminnes hävd, för att försöka undgå prövning.

Tidigare har flera mindre svenska kraftverk hävdat att deras rättigheter i form av privilegiebrev eller hundraåriga tillstånd ska undanta dem från miljöprövning.

Nu höll inte heller skälet urminnes hävd, och i länsstyrelserna väntas många tillståndsprövningar kommande år. På Svensk Vattenkraftförening är man orolig för att det kan bli stora kostnader för små aktörer.

– Vi är helt införstådda med att man ska ha tillstånd för sin verksamhet. Sedan är det detta att det är väldigt dyrt med den process som finns i dag. Det är det vi kämpar för att man ska hitta en enklare process, som gör att man fokuserar på de eventuella åtgärder som behöver göras. Och att man gör det rimligt helt enkelt.

– Det finns exempel där det kostat en halv miljon för att få tillstånd. För en liten anläggning knäcker det fortsatt verksamhet, säger Jan-Åke Jacobsson i styrelsen för Svensk Vattenkraftförening.