EG-domstolen granskar PUL-brott

I EG-domstolen i Luxemburg behandlas på tisdagen ett fall där en svensk kvinna med koppling till Svenska kyrkan lämnade ut uppgifter på internet om personer i det egna pastoratet. Kvinnan har dömts för brott mot Personuppgiftslagen, PUL, men innan hovrätten behandlar frågan har den bett att få vägledning av EG-domstolen.
Bakgrunden är att kvinnan, som var ledare för en grupp konfirmander, satte upp en webbplats för information om pastoratets verksamhet där hon skrev om de aktiva i pastoratet. Anmälde sig själv Det var när hon i skämtsam ton skrev om en medlem, som ramlat ner från en stege och tvingats vara sjukskriven, som hon fick ta emot kritik. Hon tog bort uppgifterna och anmälde sig själv till polisen. Kvinnan åtalades då för brott mot PUL för att hon spritt uppgifter om en persons hälsotillstånd utan dennes uttryckliga medgivande. Tingsrätten fann henne skyldig, och när fallet nu tas upp i hovrätten vill rätten ha vägledning från EG-domstolen. - Jag tycker det är viktigt, för det rör ju yttrandefriheten på nätet, säger kvinnans advokat Sture Larsson. - Hade det här stått i en tidning hade knappast någon höjt på ögonbrynen. Svårtolkad Personuppgiftslagen ses som ganska svårtolkad, och svenska regeringens representant Anders Kruse anser att tisdagens förhandlingar var viktiga. - Det är bra att det här blir prövat. Det är ny oprövad lagstiftning, som behöver tolkas. Men regeringen ger sig inte in på några synpunkter om hur svenska domstolar ska döma.