Dramatisk ökning av avrättningar

1:50 min

Antalet verkställda dödsstraff i världen ökade förra året med över 50 procent. Det visar Amnesty Internationals rapport som presenteras i dag.

Här är en interaktiv karta, klicka på länder för att se statistiken. Ladda om webbläsaren om du inte ser kartan.

– Det är en väldigt alarmerande situation att vi har länder som ökar antalet avrättningar i världen med 50 procent, det är över 1 600 personer som blivit avrättade 2015 och det är en väldigt negativ trend, säger Anna Lindenfors generalsekreterare för Amnesty Sverige.

Kina var den stat som avrättade flest personer förra året - men de finns inte med i statistiken eftersom Kina klassar det som en statshemlighet.

Av de avrättningar som Amnesty kunnat bekräfta skedde 90 procent i de tre länderna Iran, Pakistan och Saudiarabien.

I Pakistan kan den stora ökningen kopplas till terror. Efter terrordådet mot en skola i Peshawar 2014 återinfördes dödsstraffet och förra året avrättades över 300 personer i Pakistan, de flesta efter att ha dömts för mord.

I Iran var det framför allt drogrelaterade brott som ledde till avrättningar. Även religiösa brott som "gudsförnekelse" straffades med döden i flera fall.

I Saudiarabien var nästan hälften av de avrättade migrantarbetare. Många av dem fick sina huvuden avhuggna offentligt efter att de straffats för mord, eller drogrelaterade brott eller stöld.

Också i Egypten och Somalia ökade avrättningarna kraftigt förra året. Gemensamt för alla dessa länder är att rättssystemen brister.

Anna Lindenfors på Amnesty ser också allvarligt på att fler barn avrättades.

– Det tycker vi är oerhört bekymmersamt för det står både i Barnkonventionen och de internationella konventionerna som handlar om dödsstraff att det är helt oacceptabelt att avrätta någon som är under 18 år.

Samtidigt som avrättningarna alltså ökade kraftigt i några länder så minskade de i bland annat USA.

Fyra länder avskaffade också dödsstraff. Det var Madagaskar, Fiji, Surinam och Kongo-Brazzaville. Och jämfört med för 20 år sedan har antalet länder som straffar människor med döden minskat från 39 till 25.