Nederländerna folkomröstar om EU:s Ukraina-avtal

2:01 min

Nederländerna ska i dag folkomrösta om EU:s samarbetsavtal med Ukraina. Men omröstningen har i minst lika hög grad kommit att handla om Nederländernas EU-medlemskap.

Dagens folkomröstning i Nederländerna är toppnyhet i ukrainska medier. Nederländerna är enda EU-land ännu inte godkänt associationsavtalet med Ukraina.

Avtalet som handlar om samarbete politiskt, ekonomiskt och inom försvaret är redan beslutat, men alla 28 medlemsstater måste godkänna det för att det ska vinna laga kraft.

I juni förra året misslyckades Nederländernas parlament att godkänna avtalet. Istället samlades underskrifter in av framförallt EU-skeptiska krafter för en folkomröstning av avtalet.

En av organisationerna har som mål är att Nederländerna helt lämnar EU, en annan hävdar att ett avtal med Ukraina hotar djurens rättigheter, då Ukraina inte har samma krav på djurhållning som EU har.

Men omröstningen engagerar förutom Ukraina också proryska krafter, som lobbat starkt för en nejröst.

Ett nej innebär inte att den nederländska regeringen måste säga nej till avtalet med Ukraina, men kan ändå skaka om regeringen som bara har ett år kvar till nytt parlamentsval. Folkomröstningen 2005 visade att det finns en stark antipati i Nederländerna mot ett EU, som av en del uppfattas inkräkta på landets självbestämmande.

Dagens folkomröstning i Nederländerna kräver minst 30 procent röstande och den är endast rådgivande. Den följs av lika stort intresse här i Moskva och av ryska journalister på plats. Nederländska utrikesdepartementet anklagar Moskva för att försöka påverka utgången och lobba mot Ukraina och EU.

Nej-sägarna ger en bild av ett EU-medlemskap för Ukraina, medan regering och Ja-sidan säger att det inte är ett steg mot medlemskap att få avtalet ratificerat, utan det ska bara stärka stabiliteten i Europa.