Ensamstående kvinnor på Gotland nekas konstgjord befruktning

Ensamstående kvinnor får inte insemineras på Gotland, trots att de har laglig rätt till det sedan den förste april i år.

 Regionen väntar på svar från en utredning som Stockholms läns landsting gör om bland annat hur ingreppen ska finansieras, en utredning som ska vara klar senast i juni uppger Dagens Nyheter.

Anna Norsell, enhetschef på gynekologiavdelningen på Gotland säger att det finns flera frågor som behöver redas ut innan ensamstående kan få konstgjord befruktning via regionen.

Kvinnor som lever i parförhållanden på Gotland får idag hjälp med insemination i samarbete med Huddinge sjukhus.