Läkare varnar: ge inte barn LCHF-diet

2:38 min

Att äta mycket fett och kött, men nästan inga kolhydrater kan vara mycket farligt för barn med diabetes typ 1. Trots det marknadsförs den så kallade LCHF-dieten intensivt på nätet. Barnläkare som sett fler fall där barn tagit skada, varnar nu föräldrar för den populära så kallade LCHF-dieten.

– Helt vetenskapligt felaktiga påståenden och rent livsfarliga råd. Exempelvis kan någon framföra att barn med typ 1 diabetes inte behöver insulin, och det är ett råd som leder till döden för barnet om man följer det, säger överläkare Gun Forsander vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

På hemsidan 'Dagens diabetes' beskrivs hur en diabetessjuk åttaårig pojke kommer till sjukhuset. Han kräks och gråter och hans blodvärden är långt ifrån normala. Hans föräldrar berättar att hela familjen äter en strikt LCHF-diet. Trots att läkaren bestämt avråder från LCHF till barn med diabetes, vill föräldrarna inte lyssna och läkaren överväger att be socialtjänsten att omhänderta pojken.

Gun Forsander har träffat flera föräldrar med den här inställningen.

– Ja, jag har mött flera sådana familjer och jag tror också att det finns ytterligare sådana familjer där vi inte riktigt har förstått att barnen har fått LCHF-kost.

– Det är ju en gradskillnad också. Den riktigt strikta LCHF-kosten innehåller ju så pass lite kolhydrat att det blir helt uppenbart, åtminstone efter ett tag att barnet inte mår bra, att det inte växer som det ska att det blir trött och svagt och inte kommer in i en normal pubertet, säger Gun Forsander.

Med LCHF-kost stabiliseras blodsockernivåerna hos vissa barn, och det är ett av skälen till att föräldrar tror att dieten gör barnen friskare, för att man då kan ge mindre insulin.

Men det är en missuppfattning, säger Gun Forsander.

– Vi vet ju att riskfaktorerna för komplikationer på sikt när det gäller diabetes typ 1 är inte bara blodsocker. Det är också blodfetter, blodtryck och förstås rökning. Och vi måste ta alla faktorer i beaktande när vi behandlar dessa barn.

Varför tror du att föräldrar till barn med diabetes lyssnar mer på råd som inte är vetenskapligt bevisade?

– Det är svårt att säga. Ibland känns det som att det som står på nätet har större genomslagskraft än det som vi försöker förmedla på diabetesmottagningarna. Det kan också vara ett slags rebellisk lust att göra avsteg från det som vetenskapssamhället betraktar som det sanna.

Behöver föräldrar med diabetessjuka barn mer stöd från samhället?

– Ja, dessa familjer behöver oerhört mycket stöd för att det är en svår sjukdom som påverkar varenda dygn, vecka, månad, år under hela barnets uppväxt. Så det är en kolossalt svårbehandlad och krävande sjukdom och föräldrarna gör en enorm insats för sina barn, säger Gun Forsander.

Diabetes typ 1

Runt 50 000 människor har typ 1-diabetes i Sverige varav 7- 8 000 av dessa är barn. Antalet barn som insjuknar i typ 1-diabetes har nästan fördubblats från 80-talet fram till idag (2011 insjuknade 801 barn upp till 18 år, på 80-talet ca 400 barn), men ökningen har avstannat och siffrorna är i dagsläget relativt stabila.

Källa: Diabetesförbundet