Ny rapport: De som lever med cancer kommer fördubblas till 2040

1:14 min

Fram till år 2040 kommer antalet människor som lever med cancer fördubblas jämfört med idag. Och kostnaderna för samhället blir mer än dubbelt så stora. Det konstaterar Cancerfonden i en ny rapport.

Det kommer att ställa stora krav på vård och omhändertagande, säger chefsläkare Jan Zedenius:

– Det är tillgänglighet, att få vård i god tid och att få träffa samma personal, det är de stora svårigheterna idag. Men också rehabilitering , att komma tillbaka till ett så normalt liv som möjligt. Det är bra för patienten men också samhällsekonomiskt.

Cancerfonden efterlyser större investeringar i forskningen för att skapa bättre behandling och läkemedel. Men cancervården behöver också organiseras om. Systemet med 21 landsting gör vården ojämlik och mindre effektiv.

– Vi tror inte att det är ändamålsenligt att ha 21 olika organisationer som ska göra det. Vi stöder tanken på en regionindelning med större sjukvårdsregioner som ska ta hand om det här, säger Jan Zedenius.

Hur ska en patient med cancer agera utifrån det här som ni presenterar?

– Ungefär en tredjedel av all cancer går att förebygga. Man kan göra en del själv, men vi måste också få politiskt handlande, inte minst när det gäller tobaksförbrukningen.