Peter Eklund: Sörmland kan satsa mer på egen matproduktion

4:05 min

Sörmland skulle kunna producera mer mat lokalt än idag och bli mer självförsörjande. Det hävdar omvärldsanalytikern Peter Eklund som har kartlagt hur den sörmländska matproduktionen.

På Nynäs slott utanför Nyköping träffas landsbygdsministern, landshövdingen och ett hundratal företagare, handlare, kockar och andra för att prata mat och i vilken riktning man ska gå när det gäller sörmländsk matproduktion och matkonsumtion fram till 2030.

– Vi producerar alldeles för lite. Vi producerar kött och grönsaker, men bara en halv procent av alla morötter som vi äter i Sörmland. Det enda som vi producerar rejält är sallad och kryddor. Det mesta av köttet som vi äter kommer från något annat ställe. 60 procent av nötkött kommer från Sörmland. Det finns mycket kvar att göra om vi ska få bra, säker och hållbar mat och det finns ett ökat intresse från konsumenten att handla nära, men då måste man få veta att det är bra.

Peter Eklund hävdar att man kan odla mer i Sörmland.

– Man börjar med att säga att här finns det en marknad. Om vi ska göra det här måste vi ha ett slakteri. Alla bönder måste idag slakta någon annanstans. Det visar sig att vi inte får den kvalitet och det pris och den stimulans som behövs. När det gäller kyckling har vi det. Därför är vi självförsörjande på kyckling eftersom vi har slakteriet i Valla. Likadant så har vi har inga grönsakshandlare som tar hand om och distribuerar det. Vi behöver bönder som vågar satsa och utveckla bra produkter till nästa steg och nästa steg till att det ska komma in i butiken. I butikerna finns det väldigt lite sörmländsk mat, i alla fall vad du kan se.

Målet är att Sörmland fram till 2030 ska ha en 75-procentig självförsörjningsgrad.

– Då måste vi bygga upp en egen slakteriverksamhet och egen mejerikapacitet och få fler att satsa på kött och grönsaker. Idag finns det modern växthusteknik så vi skulle kunna odla tomater på ett helt annat sätt. I Skåne får man nu 58 kilo tomater på en kvadratmeter. Man bygger 5-6 meter upp i luften.