Kräver bättre bekämpning: Riskerar nu skapa fler mygg

1:21 min

Havs- och vattenmyndigheten vill se andra – naturliga – lösningar för myggbekämpningen kring nedre Dalälven.

Havs- och vattenmyndigheten har redan givit sitt klartecken till besprutning i år – men säger ja med vissa villkor.

– Ja, Havs- och vattenmyndigheten vill ju få noggrannare utrett hur den här besprutningen påverkar ekosystemet i och utmed Dalälven, säger Niklas Egriell – som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Förutom det så vill de även titta på vilken faktisk effekt den nuvaranade bekämpningen har på mängden mygg – något Niklas Egriell säger inte är helt fastslaget idag.

– Inte på landskapsnivå. Det man har sett är att det får en effekt i de besprutade vattensamlingarna. Där blir det en mindre mängd mygg som kläcks. Men för folk i bygden finns det inte bevis att det verkligen ger en positiv effekt, säger han.

På längre sikt så vill HaV se andra – naturliga lösningar – för myggbekämpning. Bland annat handlar det om att hålla landskapen öppna och att försöka reglera vattenflödena i Dalälven bättre, för att undvika översvämningar.

Enligt Niklas Egriell skulle det här kunna ersätta dagens bekämpning med kemikalier inom 20 år – och han menar att det här är något de måste börja jobba med redan i dag.

– På sikt så är det nödvändigt att fasa ut den här typen av besprutning och ersätta den med mer naturliga metoder. Att laborera på detta sätt med naturen kan skapa en obalans i ekosystemen. Så sedan när man väl slutar med besprutningen så har man skapat ett system med en mycket större myggproduktion än man hade innan, säger han.