Arbetsrelaterad ohälsa är inget kvinnoproblem

1:26 min

Att kvinnor oftare än män upplever att de blir sjuka av sitt jobb är inte könsrelaterat, utan beror på den arbetsmiljö som finns på många kvinnodominerade arbetsplatser. 

Det är i en rapport som en forskargrupp vid Stockholms universitet gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket som man kan se att alltför höga krav och begränsade resurser generellt hänger samman med lägre arbetstrivsel och psykisk och fysisk ohälsa. Och det är alltså ofta kvinnodominerade yrken som är drabbade av de problemen.

Men det som också slås fast i rapporten är att det är inte är ett kvinnoproblem, även de män som jobbar inom till exempel skola, vård och omsorg har högre ohälsa än andra.

– Vi tycker att det är viktigt att det kommer ordentligt på pränt, så att vi inte bara pratar om kvinnors ohälsa, utan vi måste prata om arbetsmiljö och hur vi organiserar arbetet, säger Magnus Sverke, professor och den som lett forskningen.

Även i Skaraborg känner man igen det som framkommer i rapporten.

Det här är inte någon kvinnofråga

– Det här är inte någon kvinnofråga, utan handlar om vilken yrkesgrupp man tillhör. Och när det gäller till exempel skola, vård och omsorg vet vi att vi har jobb att göra för att förbättra arbetsmiljön, säger Pernilla Engqvist Widegren, grundskolechef i Skövde kommun.