Ryska Novgorodkrönikan ges ut på svenska

3:53 min

Efter flera års arbete är Rysslands äldsta medeltidskrönikor Novgorodkrönikan översatt till svenska. Nu kan översättaren Gun Eile och historieprofessorn Nils Blomqvist sträcka på sig lite extra.

I dag ger Fornsalens förlag ut den första svenska översättningen av den så kallade Novgorodkrönikan.

- Novgorod var Gotlands viktigaste samarbetspartner österut under medeltiden. Gotland var ett handelscentrum och Novgorod var ett likadant handelscentrum, säger Nils Blomkvist, professor emeritus i historia som är specialiserad på Östersjöområdets medeltid.

Och Gotland och gutarna nämns flera gånger i verket om Novgorod. 

- Verket har skrivits år efter år av olika präster på beställning av staden Novgorod. För varje år har man försökt skriva ner alla väsentliga händelser och där kommer förbindelserna med Gotland in i bilden. 

Novgorodkrönikan är skriven på gammal kyrkslaviska och fornryska och det har varit enormt jobb att översätta verket till svenska. Gun Eile har jobbat med översättningen sedan 2009. 

- Ibland har jag suttit och gått igenom orden bokstav för bokstav för att lista ut vad man försöker säga. Kyrkslaviska är ett heligt språk som man använder när man kommunicerar med gud och ryskan har ju utvecklats som alla andra moderna språk genom tiderna, säger Eile. 

- Ibland skriver man Got och ibland Gti, och då förstod jag att nu gäller det Gotland. Det känns skönt att vi har kommit såhär långt, jag tycker det är en väldigt fin produkt. 

Många språkintresserade lär läsa boken bara för att se hur Eile har översatt verket. 

- Jag bara väntar på attack från slavister vid Stockholms universitet eller Göteborg, säger Eile skämtsamt. 

- Jag får väl ta den fighten om den kommer.