Facket om hoten: Många är knivbeväpnade

0:42 min

Vapen kan vara inblandade i hoten som riktas mot anställda på socialtjänsten i Gävle. Det säger facket Visions Gävle-ordförande, huvudskyddsombudet Sten Öberg.

Var sjätte anställd på socialtjänsten i Gävle har tagit emot hot om våld, visar en medarbetarundersökning.

– På senare tid har jag fått in rapporter om att många är knivbeväpnade när de kommer. Sedan är det mycket verbala hot och hot genom internet, säger Sten Öberg.

Han efterlyser mer resurser från beslutsfattarna i Stockholm men även konkreta åtgärder från arbetsgivaren i Gävle.

– Då måste man tänka på hur lokalerna ser ut och personalen ska kontinuerligt utbildas i konflikthantering så att det inte glöms bort, säger Sten Öberg.